Sodes Döküman Arşivi
Dosya Adı Açıklama İndir
Doğrudan Temin Alım Süreci SODES Alım Süreci İndir 444 KB
2017 Erzincan Valiliği Sodes Uygulama Klavuzu SODES Uygulama Klavuzu İndir 4 MB
2017 Yılı Sodes Belgeleri 2017 yılı Sodes uygulama usul ve esasları, 2017 yılı Sodes başvuru rehberi İndir 555 KB
Ek:1 Güncel Faaliyet Planı Güncel Faaliyet Planı İndir 61 KB
Proje Koordinatörü Özgeçmişi Form İndir 89 KB
Ödeme Talep Formları ÖDEME TALEP FORMLARI İndir 76 KB
Aylık Çalışma Çizelgesi Aylık Çalışma Çizelgesi İndir 85 KB
Demirbaş Belgeleri Demirbaş defteri ve Demirbaş ve Tesis Kullanım Protokolü İndir 145 KB
Dosya Sırtı Dosya Sırtı İndir 177 KB
Hesap Defteri Proje ile ilgili hesapların tutulacağı defter İndir 56 KB
Doğrudan Temin Satın Alma Evrakları İlan-Teklif Mektubu-Teknik Şartname-Sözleşme İndir 799 KB
İş Sözleşmeleri Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı Çalışanlar için İndir 112 KB
Kurs Belgeleri Kurs İlan-Kursiyer Listesi-Devam Çizelgesi İndir 988 KB
Görünürlük Kuralları Görünürlük Kuralları ve Örnek Formlar İndir 155 KB
Revizyon Talep Formu Revizyon Talep Formu İndir 98 KB
Proje Bitirme Tutanağı Proje Bitirme Tutanağı İndir 34 KB
Faaliyet Katılım Çizelgesi Faaliyet Katılım Çizelgesi İndir 719 KB
Meslek Odaları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci Meslek Odaları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci İndir 29 KB
Ön Ödeme Talebi Formu Faaliyet Listesi ÖN ÖDEME TALEBİ FORMU FAALİYET LİSTESİ İndir 18 KB
Doğrudan Temin Alım Süreci İhtiyaç Talep,İhale onay,Teklif Mektupları. v.b.... İndir 261 KB
Dosya Kontrol Çizelgeleri satın alma ve personel dosyaları evrak kontrol çizelgeleri İndir 13 KB