Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı Teklif Çağrısı
Teklif Veren : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Açılış Tarihi :
Kapanış Tarihi : 15 Nisan 2019
İlan Durumu : Devam ediyor
Teklif Özeti :
Detaylar

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

-Bu teklif çağrısının küresel hedefi, eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaktır.

-Bu teklif çağrısının özel hedefi, kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.

Bu teklif çağrısı kapsamında öngürülen toplam hibe tutarı 7.000.000 Avro’dur.

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

• minimum miktar: 75.000 EUR

• maksimum tutar: 150.000 EUR

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin asgari ve asgari yüzdeleri arasında olmalıdır.
• Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 80'i.
• Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı (ayrıca bkz. Bölüm 2.1.5).
Bakiye (yani, projenin toplam maliyeti ile ihale makamından talep edilen miktar arasındaki fark) Birliğin genel bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir.

 

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019‘dur.

Dosya Adı Açıklama İndir
Ikg Pro İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı İndir 728 KB