ECSEL Ortak Girişimi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

ECSEL Ortak Girişimi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde açılışı ilan edilen 2018 yılı çağrısının 1. Aşama başvuruları başlamıştır. Uluslararası başvuru sürecinde, çağrı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlara ulaşmak için lütfen https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 adresini ziyaret ediniz.

ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir. Türkiye ise ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslarası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecektir. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project Outline), koordinatör tarafından 26 Nisan 2018 tarihine kadar “Participant Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir. Ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecektir:

  • Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan KOBİ ve Sanayi Kuruluşları TÜBİTAK tarafından 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Kuruluşların TÜBİTAK’a 1509 Programı Başvuru Sistemi PRODIS üzerinden yapacakları ön kayıt başvurusuna ilişkin tüm ön kayıt belgelerini (proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı "Proje Ön Kayıt Formu" ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgelerin) ve personel özgeçmişlerini basılı olarak posta veya kurye ile 03 Mayıs 2018 Türkiye saati ile 17.00’ye kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. Ön Kayıt sonrası eksik belgelerin tamamlanması için son tarih ise 10 Mayıs 2018 Türkiye saati ile 17.00’dir. Posta adresi: Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara
İçerik Galerisi