GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 13. PROJE ÇAĞRISI YAYINLANDI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 13. PROJE ÇAĞRISI YAYINLANDI

 

Kimler Başvurabilir?

 

Bu Program kapsamında;

 

 1. Özel Sektör
 2. Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları

 

 1. Üniversiteler başvuru yapabilirler.

Proje Süresi ve Dönemleri

 

Proje uygulama süresi en fazla 36 ay’dır. Bununla birlikte proje devam ederken proje yürütücü kurum/kuruluşun gerekçeli başvurusu üzerine proje süresi en fazla bir yıl uzatılabilir.

 

 

Bakanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 

Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

Başvuru Klasörü, Proje Formu ve Diğer Belgeler

 

Başvuru için gereken dokümanların http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek doldurulması ve başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. Tüm belgeler başvuru klasörüne ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; delgeç ile delinip topluca yerleştirilir.

 

 

Bakanlık tarafından desteklenecek kalemler;

 

Bu programda Bakanlık tarafından desteklenebilecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
 2. Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
 3. Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,

 

ç) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

 

 1. Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,

 

 1. Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,
 2. Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,

 

 1. Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.

Bakanlık tarafından desteklenmeyecek kalemler;

 

Bu programda hiçbir şekilde Bakanlık tarafından desteklenemeyecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,

 

 1. Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,

 

 1. Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,

 

ç) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, d) İnşaat ve altyapı giderleri,

 

e) Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,

 

f) Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) g) Bina, arazi alımları ve kiralamaları

 

 1. Halihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler, ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 13. PROJE ÇAĞRISI YAYINLANDI

   

  Kimler Başvurabilir?

   

  Bu Program kapsamında;

   

 2. Özel Sektör
 3. Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları
 4.  

 5. Üniversiteler başvuru yapabilirler.
 6. Proje Süresi ve Dönemleri

   

  Proje uygulama süresi en fazla 36 ay’dır. Bununla birlikte proje devam ederken proje yürütücü kurum/kuruluşun gerekçeli başvurusu üzerine proje süresi en fazla bir yıl uzatılabilir.

   

   

  Bakanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

   

  Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir.

   

  BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

   

  Başvuru Klasörü, Proje Formu ve Diğer Belgeler

   

  Başvuru için gereken dokümanların http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek doldurulması ve başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir. Tüm belgeler başvuru klasörüne ayrı şeffaf dosyalar içinde değil; delgeç ile delinip topluca yerleştirilir.

   

   

  Bakanlık tarafından desteklenecek kalemler;

   

  Bu programda Bakanlık tarafından desteklenebilecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

   

 7. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
 8. Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
 9. Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,
 10.  

  ç) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

   

 11. Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,
 12.  

 13. Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,
 14. Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,
 15.  

 16. Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.
 17. Bakanlık tarafından desteklenmeyecek kalemler;

   

  Bu programda hiçbir şekilde Bakanlık tarafından desteklenemeyecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

   

 18. Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
 19.  

 20. Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,
 21.  

 22. Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,
 23.  

  ç) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, d) İnşaat ve altyapı giderleri,

   

  e) Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,

   

  f) Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) g) Bina, arazi alımları ve kiralamaları

   

 24. Halihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler, ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.
 25. Detaylı Bilgi:https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi
İçerik Galerisi