HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2018 YILI PROJE UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI

DAP-GAP-KOP-DOKAP

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE 

İLİŞKİN 2018 YILI

PROJE UYGULAMA REHBERİ

YAYINLANDI

 

            Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir;

 

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler ve bireyler.

 Başvurunun Yeri ve Zamanı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimine 31 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

2018 DAP AHIR / AĞIL BAŞVURULARINDA İSTENECEK BELGELER

1-Ek1' de yer alan alan Hibe başvuru formu.

2-Ek2'de yer alan alan Ön Proje formu.

3-Ek3'de yer alan yatırım ile ilgili bilgiler formu.

4-Ek4'de yer alan tahmini sabit yatırım ile ilgili bilgiler ve termin plan tablosu.

5- Ek5'de yer taahhütname.

6-Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık sistemine kayıtlı olduğuna dair ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olduğuna dair belge (Türkvet, koyun keçi kayıt sistemi, işletme tescil belgesi ve var ise ÇKS belgesi.)

7-İşletmede bulunan hayvan listesi.

8-Yatırım yapılacak arazi ile ilgili Tapu veya Tapu sicil Müdürlüğünce onaylanmış güncel tapu kaydı.(Yatırım yapılacak araziye ait aidiyetini gösterir belgeler.)

9-Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi.(Aslı görülerek kurum tarafından onaylanacak)

10-Tüzel kişiler için;

            a)Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı.

         b)Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil gazetesi tasdikli örneği.

          c)Tüzel kişilerin yetkili kurul ve organlarından aldıkları yetki karar, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı.

11-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair SGK kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı.(Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25'den fazla olanlar içinde istenir.)

12-Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge.(Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25'den fazla olanlar içinde istenir.)

13-Adli Sicil Kaydı.

14-Var ise; Hayvancılık konusunda herhangi bir eğitime katıldığına dair başarı belgesi, sertifika vb. ile Tarım veya Veterinerlik ön lisans veya lisans diploması.

15-Müracaat dosyası 2 takım halinde hazırlanır ve her bir belge müracaat sırasında başvuru sahibi tarafından imza/paraflanmalıdır.

16-Döner sermaye makbuzu.

 

Uygulama Rehberi İçin; http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler

İçerik Galerisi