KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YAYINLANDI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi" Mali Destek Programlarını ilanetmiştir. 
Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 16.000.000TL’dir. 
 

Program Adı

Başvuru Türü

Bütçesi

Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi

Kar amacı güden kuruluşlar

7.000.000 TL

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

5.000.000 TL

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

4.000.000 TL

Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan işletmeler başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 500.000 TL destek verilecektir. 

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 1.000.000 TL destek verilecektir. 

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 500.000 TL destek verilecektir. 

Proje başvuruları 23 Mart 2018 saat 18.00’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mart 2018 saat 18.00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. 

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 30 Mart 2018 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır. 

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 30 Mart 2018 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İçerik Galerisi