Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Teklif Veren : KUDAKA
Açılış Tarihi :
Kapanış Tarihi :
İlan Durumu : Tamamlandı
Teklif Özeti :
Detaylar

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

Programın Adı

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)

Referans Numarası

TRA1/18/STAG

Programın İlan Tarihi

29 Aralık 2017 Cuma

Programın Toplam Bütçesi

5.000.000 TL

Programın Genel Amacı

TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılması

Programın Özel Amacı

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kentsel ve sosyal yaşam koşullarını iyileştirerek, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata katılımının artırılması ve turizm sektörüne yönelik altyapının geliştirilmesi.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Dezavantajlı guruplara yönelik sosyal donatıların yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması

Asgari/Azami Destek Miktarları

• Asgari Destek Tutarı: 187.500 TL
• Azami Destek Tutarı:1.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, 
• İl özel idareleri, 
• Belediyeler, 
• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), 
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), 
• Kâr amacı gütmeyen birlikler, 
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Son Başvuru Tarihi

23 Mart 2018 Cuma Saat: 18.00

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binalarından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. 

Başvuru rehberi için tıklayınız. 

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız. 

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. 

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 18.00 

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 30 Mart 2018 Saat: 18.00 

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek. 

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Dosya Adı Açıklama İndir
Sosyal Altyapının Ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi" Mali Destek Programlarını ilanetmiştir. İndir 15 KB
Turizmin Ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi" Mali Destek Programlarını ilanetmiştir. İndir 15 KB